info@roflex.cz  +420 606 336 940

Základní pokyny

Základní pokyny pro práci s našimi produkty

Cihlové obklady WITAB lze nalepit téměř na všechny běžné stavební plošné materiály, vystěrkovaný polystyrén, fasádní minerální rohož s perlinkou atd. Obkládaná plocha musí být chráněna proti zemní vlhkosti vodorovnou izolací, povrch musí být čistý, odmaštěný, pevný a precizně na penetrovaný akrylátovou penetrací (např. SOICRAT, aj.)! Platí obecné zásady jako pro všechny obkladové materiály při tvorbě rastrovaných ploch, jako konečného povrchu stavebních fasád a konstrukcí, dále platí obecné zásady pro práci s akrylátovými stavebními výrobky, např. ochrana před deštěm, přímé UV záření (slunce). Montáž případně svěřte odborné firmě.

 

Nepracujte na přímém slunci a dešti, stačí chránit střešními latěmi a PES-plachtou proti UV záření. Nepracujte při trvalých teplotách podkladu nad 30 oC a pod 5 oC.

 

Bezprašné zpracování a maximální prořez 5%. Využijte kompletního obkladového systému ( plošný formát, rohový formát, univerzální formát ) usnadníte si práci a zachováte cihlovou vazbu rohu či okenní špalety, šambrány.

 

Nezapomeňte zvl. u rastrového zdiva platí DVAKRÁT MĚŘ…!

... nový kabát pro Váš dům