Vážení zákazníci, dovolujeme si oznámit, že bude od 03. 08. – 10. 08. 2024 z důvodu čerpání DOVOLENÉ – ZAVŘENO, děkujeme za pochopení.
  info@roflex.cz  +420 606 336 940

Návod na použití

Návod k použití:

1. Příprava podkladu:

Podklad pro lepení musí být nosný, rovný, pevný, vyzrálý, suchý, čistý, zbavený volných částic, prachu, atd. Musí být chráněný proti zemní vlhkosti hydroizolací, bez trhlin a jiných deformací, zbaven nesoudržných vrstev, mastnot, starých nátěrů, výkvětů a jiných separačních vrstev. 1) Penetrace savých podkladů: Jeden díl SOICRAT KONCENTRÁT je možné ředit 3 až 15 díly vody (čím savější podklad, tím více ředíme). Nejsou vhodné pružné podklady a materiály, které se deformují působením vlhkosti, jako například dřevo. Rovněž nevhodná je zvětralá omítka, podklady se zvýšenou vlhkostí nebo s výkvěty solí atd..

Podklad pro stěrkování zateplovacího systému musí splňovat požadavky pro aplikaci stěrky na tepelné izolanty dané platnými normami.

Nanáší se štětcem nebo válečkem. Doba schnutí: cca 2hodiny při +20°C.

Balení: 1kg, 5kg

Skladování: V suchu, nesmí zmrznout.

 

2. Natažení tmele (lepidla):

Flexibilní lepidlo RKS, víceúčelové flexibilní lepidlo třídy C2TE S1. Obsah balení důkladně promíchejte nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot./min) do homogenní, lepivě plastické kaše bez hrudek s čistou vodou v poměru podle údaje na balení. Po rozmíchání s vodou nechejte cca 5 minut odležet. Po odležení ještě jednou promíchejte. Lepidlo RKS se nanáší na podklad zubovou stěrkou 4mm – 6mm tak, aby bylo zajištěno celoplošné spojení mezi podkladem a obkladem WITAB. Na podklad nanášejte jen tolik lepidla, abyste pokládali cihlové obklady WITAB vždy do vlhkého, lepivého lože. Rozsah plochy volte dle rychlostí obkládání a členitosti fasády. (sokl, rohy domu, špalety oken, překlady, atd.)

 

Namíchanou směs zpracujte do cca 1 hodiny (při +20°C) Tuhnoucí maltu nerozmíchávat s vodou, nebo s novým materiálem. Přidávání dodatečných přísad do maltové směsi je zakázáno. Pro lepení a spárování cihlových obkladů WITAB používejte jen materiály k tomu určené. Omezíte tím možnost vzniku různých výkvětů, nebo jiných defektů. Orientační spotřeba pro lepení cihlových obkladů WITAB při použití zubové stěrky 4mm-6mm : cca 2kg/m2 (je ovlivněna kvalitou podkladu (rovinou, drsností, atd.).

Barva: šedá

Balení: 5kg, 10kg, 15kg, 25kg

Skladování: V suchu, odpovídajícím způsobem.

 

3. Lepení obkladu:

Obkládanou plochu nejprve řádně rozměříme. Jsou-li na obkládané ploše okna, dveře a jiné rohy, použijí se tyto místa jako výchozí pro lepení. Cihlové obklady jsou již z výroby zalité do perlinky o výšce 6-ti řad tedy 49cm, při spáře 14mm. Obklady se lepí tak, že plošný článek se umístí na požadované místo a důkladně přitlačí, případně se poklepe gumovou paličkou. Upravení velikosti a tvaru cihlového obkladu lze použitím odlamovacího nože nebo plátem pilky. Všechny prvky musí být rovnoměrně přitisknuty.

Průměrná spotřeba lepidla:2 kg/m2 lepidla (dle hrubosti omítky se může spotřeba lišit).

Údržba plochy od prachu a špíny během času ručně pomocí kartáče a saponátu, wapky na malý tlak atd.

Při realizaci neobkládat na přímém slunci, důsledně chránit před deštěm folií, plachtou apod. do úplného zaschnutí celého obkladového systému. Pásky v originálním obchodním balení chraňte před deštěm, neskladujte ve vlhkém prostředí.

 

4. Retušování rohů:

Retušování rohů se provádí pomocí speciální retušovací pasty WITAB a barveného písku. Retušovací pasta se vtláčí do mezer rohů v cihlových páscích pomocí špachtle (esteticky zaretušujeme do vzoru páskového obkladu). Poté se ihned vtlačená pasta posype křemičitým pískem v barvě retušovaného cihlového pásku. Retušovací pasta je vzduchotěsně zabalená a připravená k okamžitému použití. Nesmí být ředěna a po ukončení spárování musí být dokonale vzduchotěsně uzavřena! Reakcí se vzduchem retušovací pasta WITAB vytvrdne. Retušování vytvrdne po 12 hodinách při vzdušné a povrchové teplotě + 20° C a 65% relativní vzdušné vlhkosti.

Barevné odstíny retušovací pasty a písků odpovídají jednotlivým barevným odstínům obkladů WITAB.

Průměrná spotřeba retušovací hmoty: 100 g/bm

Průměrná spotřeba barveného křemičitého písku: 100 g/bm

Balení retušovací pasty: 100g

Balení barveného písku: 100g

Skladování: V suchu, nesmí zmrznout.

 

5. Spárování:

Spárování se provádí pomocí spárovací hmoty WITAB. Spárovací hmota WITAB se pomocí „spárovačky" (tl.12mm) vtlačí do spár a uhladí. Je vhodné postupovat po „šárech" a jako první vyplnit vodorovné spáry a posléze ( po zaschnutí ) spárovat spáry svislé. Následně ihned úhlopříčně omeťte celou zaspárovanou plochu jemně vlhkých měkkým štětcem (smetáčkem). Případné zbytky spárovací hmoty WITAB okamžitě odstraňte z cihlových obkladů WITAB, za tímto účelem použijte malý ruční kartáček ( štětec ). Čím je hrubší povrch (struktura) cihlového pásku WITAB, tím více se musí dbát na odstranění zbytků spárovací hmoty WITAB.

 

Spárovací hmota WITAB je vzduchotěsně zabalená a připravená k okamžitému použití. Nesmí být ředěna a po ukončení spárování musí být dokonale vzduchotěsně uzavřena! Reakcí se vzduchem spárovací hmota WITAB vytvrdne. Systém dosáhne konečných vlastností po 5-6 dnech schnutí při vzdušné a povrchové teplotě + 20° C a 65% relativní vzdušné vlhkosti.

 

Barevné odstíny spárovací hmoty WITAB: bílá, šedá, světle šedá, světle hnědá, antracit.

Průměrná spotřeba spárovací hmoty: 1,5 kg/m2

Balení: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg

Skladování: V suchu, nesmí zmrznout.

Práci provádějte při teplotách mezi +5°C a +25°C.

 

 

Likvidace odpadu: Likvidace dle požadavků místních úřadů. Přesušené zbytky můžou být likvidovány spolu s komunálním odpadem.

Výrobce:

WITAB, Flach-Verblender-Elemente

Klein-Germerslebener-Str. 2

391 64 Stad Wanzleben-Börde

Dovozce pro ČR a SK:

ROFLEX CZ s.r.o.

675 25 Rokytnice nad Rokytnou 151

... nový kabát pro Váš dům